X-LIVE

X-LIVE

✨ กิจกรรมดี ๆ – FINE DAY @ Night Bazaar ช้อปเพลิน เดินชิม ชมงานศิลป์ รื่นเริงดนตรี 🎷

 พบกับกิจกรรมดี ๆ 4 วันเต็ม ๆ งาน FINE DAY @ Night Bazaar ช้อปเพลิน เดินชิม ชมงานศิลป์ รื่นเริงดนตรี ช้อป ชม ชิม ย่านของดีเชียงใหม่ สุดยอดงานสร้างสรรค์ หลากหลายวัฒนธรรม ที่ทุกคนไม่ควรพลาด !

XFM Mate

September 23, 2021