นักจิตวิทยาประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

𝐗-𝐑𝐚𝐲 𝐕𝐈𝐏
นักจิตวิทยาประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์
นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ขอขอบคุณ นักจิตวิทยาประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์
ที่ได้มาให้ความรู้และคำแนะนำ เรื่อง " การเสริมสร้างพลังใจ"

เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน เรามักพบเจอกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบกับความสมดุลทาง ร่างกายและจิตใจ ทําให้เกิดความรู้สึกที่ว้าวุ่น สับสน จนบางครั้งทําให้เราไม่สามารถหาวิธีในการจัดการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตขึ้นมา สิ่งสําคัญคือเราต้องรู้จักเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมว่าหาก เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากพบเจอ เราจะทําอย่างไรเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

หากเราต้องการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

#X_RayVIP
#xfm_chiangmai9450
#ยิ่งฟังยิ่งใช่คนเชียงใหม่ฟังเยอะ
#โรงพยาบาลสวนปรุง
#กรมสุขภาพจิต