คุณสุรินทร  อิวปา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

𝐗-𝐑𝐚𝐲 𝐕𝐈𝐏 

คุณสุรินทร  อิวปา
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

.

ขอขอบคุณ คุณสุรินทร  อิวปา ที่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยถึง "การสร้างความเข้มแข็งทางใจ และสุขภาพจิต" สิ่งเหล่านี้สำคัญกับตัวเรามากน้อยขนาดไหน ? และมีวิธีสังเกตอาการของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพจิตอย่างไร ?

.

และพูดถึงกิจกรรม "วัดใจไปพร้อมกัน" 

วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

.

ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

#xrayvip
#xfm_chiangmai9450
#ยิ่งฟังยิ่งใช่คนเชียงใหม่ฟังเยอะ
#โรงพยาบาลสวนปรุง #กรมสุขภาพจิต