XFM Chiangmai 94.5 MHz. ยิ่งฟังยิ่งใช่ คนเชียงใหม่ ฟังเยอะ XFM NETWORK สดส่งตรง 10 Community Malls อีเมล xfmchiangmai@gmail.com ติดต่อโฆษณา 091-9144664

สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับฟังวิทยุได้โปรดเปลี่ยนบราวเซอร์ คลิกดาวโหลด

X-Ray VIP คุณคุณภิมทร์ เขมะสิงคิ บรรณาธิการ นิตยสาร Citylife

X-Ray VIP
คุณคุณภิมทร์ เขมะสิงคิ
บรรณาธิการ นิตยสาร Citylife
คุณพนิตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานีให้การต้อนรับ ผู้บริหาร Citylife Chiang Mai กับงานตลาดนัดการกุศลประจําปี “Citylife Garden Fair” ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ JJ Market เพื่อระดมเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล 3 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิ Thai Freedom House มูลนิธิบ้านอุ่นใจ และมูลนิธิโครงการหลวง
ภายในงานมีการออกร้าน ขายสินค้าหลากหลายประเภท จากร้านค้า โรงแรม ห้างร้าน เช่น งานหัตถกรรม ของตกแต่งบ้าน งานศิลปะ อาหารเครื่องดื่มไปตลอดจนการจัดกิจกรรม ความบันเทิงต่างๆ มากมาย เชิญชวนชาวเชียงใหม่ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ


X-Sponsors