XFM Chiangmai 94.5 MHz. ยิ่งฟังยิ่งใช่ คนเชียงใหม่ ฟังเยอะ XFM NETWORK สดส่งตรง 10 Community Malls อีเมล xfmchiangmai@gmail.com ติดต่อโฆษณา 091-9144664

สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับฟังวิทยุได้โปรดเปลี่ยนบราวเซอร์ คลิกดาวโหลด

X-Ray VIP คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

X-Ray VIP
คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BEDO สัญจร2018 (ภาคเหนือ)
ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ในวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
ภายในงานพบกับการเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจของดินแดนล้านนาและรวบรวมข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และทำให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินล้านนา วงไม้เมือง ศิลปินเมืองหนาว รวมทั้งการออกร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่ และสินค้าภูมิปัญญาล้านนาที่มีชื่อเสียงระดับโลก
Facebook : https://www.facebook.com/BedoThailand/
Tel. 02-141-7800


X-Sponsors