XFM Chiangmai 94.5 MHz. ยิ่งฟังยิ่งใช่ คนเชียงใหม่ ฟังเยอะ XFM NETWORK สดส่งตรง 10 Community Malls อีเมล xfmchiangmai@gmail.com ติดต่อโฆษณา 091-9144664

สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับฟังวิทยุได้โปรดเปลี่ยนบราวเซอร์ คลิกดาวโหลด

คุณวันทนีย์ โพ ผู้จัดการเมืองไทย ประกันชีวิต

"X-Ray VIP คุณวันทนีย์ โพ ผู้จัดการเมืองไทย ประกันชีวิต บอกกับเราว่า....ส่วนตัวของคุณเมย์ จะมีคติประจำใจ คือ ปากเปิด ตลาดเปิด...
เรื่องประกัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว สนใจในเรื่องการวางแผนด้านการเงิน หรือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถปรึกษาคุณวันทนีย์ โพ 085-0348689 #xray#vip#xrayvip#xfm_chiangmai #"


X-Sponsors