XFM Chiangmai 94.5 MHz. ยิ่งฟังยิ่งใช่ คนเชียงใหม่ ฟังเยอะ XFM NETWORK สดส่งตรง 10 Community Malls อีเมล xfmchiangmai@gmail.com ติดต่อโฆษณา 091-9144664

สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับฟังวิทยุได้โปรดเปลี่ยนบราวเซอร์ คลิกดาวโหลด

คุณฐิติมา สุภาพ_ผู้จัดการสปาChiang Mai Spa Mantra

"X-Ray VIP : Beauty Rejuvenated 13 คุณฐิติมา สุภาพ ผู้จัดการสปา Chiang Mai Spa Mantra XFM Chiangmai 94.5 MHz. ได้ต้อนรับ 1 ร้านสปาที่เข้าร่วมในโครงการ Beauty Rejuvenated @ Chiangmai จาก Chiang Mai Spa Mantra ซึ่งที่นี่มีการนวดแบบ ล้านนาเอ๊กโซติก ถือเป็นอัตลักษณ์ล้านนา เป็นศาสตร์การนวดที่นำเอาท่านวดแบบล้านนาโบราณมาประยุกต์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปะแบบล้านนาอย่างลงตัว โดยนำเอาองค์ประกอบของสัมผัส 3 อย่างได้แก่ สุคนธบำบัด ดนตรีบำบัด และสัมผัสบำบัด มาผสมผสานให้เกิดเป็นท่านวดเฉพาะซึ่ง สามารถช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและจิตใจได้เป็นดี โปรโมชั่น :นวดน้ำมัน 60 นาที / 900 บาท (ในโครงการ Beauty Rejuvenated @Chiang Mai) ที่ร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านนาสปา
รางวัลที่แจก : Spa Voucher-Lanna Exotic Massage 60 นาที จำนวน 1 รางวัล-Gift voucher 500 บาท (ใช้เป็นส่วนลดการนวด Lanna Exotic Massage ) จำนวน 1 รางวัล ช่องทางติดต่อ : www.spamantra.comEmail: contact@spamantra.comโทรศัพท์ : 053 – 226 655FB Fan page : Chiang Mai Spa Mantra#Spamantra #BeautyRejuvenated #xfm_chiangmai9450"


X-Sponsors