𝐗-𝐑𝐚𝐲 𝐕𝐈𝐏 คุณอุรารักษ์ จันทิมา

.
𝐗-𝐑𝐚𝐲 𝐕𝐈𝐏
คุณอุรารักษ์ จันทิมา
ผู้จัดการแผนกการตลาด
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐧𝐠𝐦𝐚𝐢 𝐀𝐢𝐫𝐩𝐨𝐫𝐭
.
อัพเดทกิจกรรมเดือนเมษายน 2565 🎊
🔹 งานอิสานม่วนคัก วันที่ 6-19 เม.ย. 65
ลานกิจกรรมชั้น G
🔹 Aqua Park 2022 วันที่ 6-16 เม.ย. 65 ลานม่วนใจ๋
🔹 ชาติพันธ์ สีสันแห่งล้านนา วันที่ 22-26 เม.ย.65
ลานกิจกรรม ชั้น G
🔹 GYMNASTICS AND FITNESS COMPETITION 2022 วันที่ 23 เม.ย. 65 เชียงใหม่ฮอลล์
🔹 GREAT WALL MOTOR Roadshow
วันที่ 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 ลานกิจกรรมชั้น G
🔹 กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 053 999 199
Line Official : @Central_Airport
.