รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lifelong education) เป็นแหล่งความรู้ที่ เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตอบสนองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้มหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สาธารณะ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเป็น 'ผู้เรียน' ได้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไม่รู้จบ

นักศึกษาสถาบันอื่น ได้ความรู้เพิ่มเติม เสริมมุมมองด้วยวิชาของมช. นักศึกษา ป.ตรี มช. เรียนขั้นกว่าในวิชา ป.โท แม้ยังเรียนไม่จบ วัยทำงาน เรียนด้วยทำงานด้วย ได้ความรู้ไปใช้ได้เลย กลับมาเรียนเพื่อปริญญาใช้เวลาที่กระชับ ยืดหยุ่น

สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึง 22 ตุลาคม นี้ เท่านั้น
ที่อยู่เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม Line @cmulifelong

#xrayvip
#CMUSchool
#xfm_chiangmai9450
#ยิ่งฟังยิ่งใช่คนเชียงใหม่ฟังเยอะ