𝐗-𝐑𝐚𝐲 𝐕𝐈𝐏 คุณอุรารักษ์ จันทิมา

𝐗-𝐑𝐚𝐲 𝐕𝐈𝐏
คุณอุรารักษ์ จันทิมา
ผู้จัดการแผนกการตลาด
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
.
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐧𝐠𝐦𝐚𝐢 𝐀𝐢𝐫𝐩𝐨𝐫𝐭
อัพเดทกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2565 🎊
.
🔹 แอดมินหมีพาชิม วันที่ 15-24 ก.ค. 65 ลานน้ำพุชมดอย
🔹 Supermodel of Thailand วันที่ 16 ก.ค. 65 ลานกิจกรรมชั้น 1
🔹 Grand Fan Meet วันที่ 16 ก.ค. 65 ลานกิจกรรมชั้น G
🔹 SOLE U : ROAD TO THE NEXT IDOL วันที่ 17 ก.ค. 65 ลานกิจกรรมชั้น 1
🔹 CGM48 FANMEET : "こんにちは (Konnichiwa) มาเตวกั๋นเตอะ"
วันที่ 30-31 ก.ค. 65 เชียงใหม่ฮอลล์
🔹 กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 053 999 199
Line Official : @Central_Airport
.