XFM Chiangmai 94.5 MHz. ยิ่งฟังยิ่งใช่ คนเชียงใหม่ ฟังเยอะ XFM NETWORK สดส่งตรง 10 Community Malls อีเมล xfmchiangmai@gmail.com ติดต่อโฆษณา 091-9144664

นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ _เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนา

X-Ray VIP นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนา XFM Chiangmai ได้ต้อนรับ นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนา ได้มาพูดคุยถึง การเป็นประธานดำเนินการจัดงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 99 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในกิจกรรมดังต่อไปนี้- ขอเชิญชายไทยอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่มี ความประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เข้าร่วมสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2559- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ รูปละ 5,999 บาท- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร มื้อละ 9,999 บาท หรือบริจาคตามจิตศรัทธา- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ มื้อละ 4,999 บาท หรือบริจาคตามจิตศรัทธา - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดตั้งโรงทานในวันบรรพชาอุปสมบท วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559โดยพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 99 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร โทร. 089-9999380 , 080-0316900 และ 087-1524710


X-Sponsors