XFM Chiangmai 94.5 MHz. ยิ่งฟังยิ่งใช่ คนเชียงใหม่ ฟังเยอะ XFM NETWORK สดส่งตรง 10 Community Malls อีเมล xfmchiangmai@gmail.com ติดต่อโฆษณา 091-9144664

คุณอรนุช ไวนุสิทธิ์_ที่ปรึกษาการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง

X-Ray Vip คุณอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ส่งเสริมการเดินหน้าสู่ยุคการเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพในงานสัมมนา “ใช้ชีวิตทันสมัย รับจ่ายเงินสะดวก ด้วย National e-Payment”การเดินสายให้ความรู้จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2560 ใน 7 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศได้แก่ ขอนแก่น และอุดรธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครศรีธรรมราช และสงขลา ในภาคใต้ ระยองในภาคตะวันออก และพิษณุโลกและเชียงใหม่สำหรับในภาคเหนือ www.xfmnetwork.com App : xfm chiangmai #xfm_chiangmai9450 #xrayvip#ยิ่งฟังยิ่งใช่คนเชียงใหม่ฟังเยอะ


X-Sponsors