Extraordinary : คุณสาริศา เมฆอุไร

10489879_1047036145341350_3360417934637281418_n

Easily Experience ยิ่งฟัง ยิ่งชิค
คุณสาริศา เมฆอุไร
Managing Director กาดฝรั่งวิเลจ

สำหรับเชียงใหม่เอง การท่ีแต่ละมุมเมืองเร่ิมมีคอมมูนิตี้มอลล์เกิดขึ้น ย่อมเป็นดัชนีชี้วัดถึงความต้องการในเรื่องไลฟ์สไตล์ที่กระจายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนให้ความสบายขยับขยายไปใกล้คนเชียงใหม่ในแต่ละพื้นที่ได้มากข้ึนนั่นเอง โดยหน่ึงในชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหูมากท่ีสุด ณ เวลานี้ คงเป็นชื่อใดไปไม่ได้นอกจําก “กาดฝรั่ง วิลเลจ” คอมมูนิตี้เดียวท่ีพกท้ังไลฟ์สไตล์ท่ีล้ำสมัยควบคู่ไปกับ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัยเข้าด้วยกันอย่างมีรสนิยม
และด้วยฝีมือการบริหารงานของคุณแก้ม – สาริศา เมฆอุไร ผู้บริหาร คนล่าสุด กาดฝรั่งท่ีเคยเป็นเพียงตลาดของท่ีระลึกให้กับชาวต่างชาติตลอด 10 ปี ที่ผ่านมาจึงค่อยๆ เปลี่ยนกลายมาเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์สำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยร้านอาหารแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ Rimping, Daiso, Starbucks, Mc Donald’s และห้างร้านอื่นๆ ที่เปิดให้บริการอีกเพียบ ท่ีสำคัญ ยังได้พันธมิตรท่ี ดีอย่าง XFM Chiangmai มาช่วยผนึกกำลังเพื่อให้ชื่อ “กาดฝรั่ง” เป็นที่คุ้นหูคนเชียงใหม่มากข้ึน ท้ังจากการลงโฆษณาทางวิทยุโดยตรงและเลือกเปิดคลื่น XFM ในโครงการเพื่ออัพเดทข่าวสารให้ลูกค้าตลอดเวลาทำการ
“แก้มเป็นแฟนของ XFM Chiangmai อยู่แล้วค่ะ เพราะเป็นคลื่นวิทยุท่ีมีความอินเตอร์และความเป็นคนเชียงใหม่ ซึ่งเหมือนกันกับคาแรคเตอร์ของกาดฝรั่งวิลเลจ ท่ีผสมผสานระหว่างความเป็นสากลเข้ากับศิลปะแบบล้านนา กลุ่มเป้าหมายของเราก็ คือคนกลุ่มเดียวกันกับที่ฟังคลื่น XFM Chiangmai เลยค่ะ จึงทำให้คนที่กำลังฟังคลื่นนี้อยู่ สามารถอัพเดตความเคลื่อนไหวท้ังจากกทางคลื่นและของกาดฝรั่งได้ควบคู่ กันไปค่ะ โดยหลังจากที่ได้ไว้วางใจ XFM Chiangmai มาเกือบปีแล้ว ผลตอบรับที่เข้ามาในโครงการเราก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนก็เริ่มรู้จักเรามากข้ึน มีหลายคนอยาก มาหาเราเพราะได้ยินจากคลื่นนี้เหมือนกัน บวกกับทางคลื่นยังจัดกิจกรรมร่วมกับ ห้างร้านในโครงการเราอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าลูกค้าของเราก็กลายเป็นลูกค้าของ คลื่นวิทยุไปในตัวเลย ประทับใจมากจริงๆ ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เลือก XFM Chiangmai เข้ามาเป็นพันธมิตรกับโครงการกาดฝรั่งของเราครั้งน้ี” คุณแก้มกล่าวถึงเหตุผลที่เลือก ทำงานกับ XFM Chiangmai
ทั้งน้ี คุณแก้มยังกล่าวเสริมอีกว่า “เหตุผลอย่างหนึ่งท่ีเราเลือกเปิดคลื่นน้ี ในโครงการก็คือ ทีมงานทำโฆษณาได้น่าสนใจและไม่น่าเบื่อเลย น่าฟังและติดหู แถมดีเจยังทักทายผู้ฟังในโครงกํารเรําอยู่ตลอด ทำให้คลื่นฟังดูเป็นมิตร คนฟังจึงไม่รู้สึกอึดอัดกับเสียงวิทยุภายในโครงการเลยค่ะ นอกจํากน้ี ทางกาดฝรั่ง เองก็ยังทำโปรโมชั่นให้กับผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนๆ ของ XFM Chiangmai อีกด้วยค่ะ ยังไงก็ขอฝากกาดฝรั่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆ XFM Chiangmai ทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”
เพราะเป้าหมายสูงสุดท่ีคุณแก้มคาดหวังไว้ คือ อยากให้คนมากาดฝรั่งวิลเลจ ได้ 6 วันต่อสัปดาาห์ ทางโครงการจึงอัพเดตร้านค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอบสนองได้ครบทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง ส่วนอนาคตทางโครงการจะมีอะไร เพิ่มเติมบ้างนั้น ทุกท่านสามารถอัพเดตข่าวสารจากคอมมูนิตี้มอลล์สุดชิค แห่งน้ีได้ง่ายๆ ท้ังจากการขับรถไปชิลล์ด้วยตัวเอง หรือเพียงแค่หมุนคลื่นไปที่ XFM Chiangmai 94.5 MHz ได้เลย
แล้ว “กาดฝรั่ง วิลเลจ” จะไม่เป็นชื่อแห่งความชิคท่ีไกลสำหรับคุณอีกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *