Extraordinary : คุณยอด ชินสุภัคกุล

1010000_1047036202008011_8293929293495189385_n

Extraordinary Experience ยิ่งฟัง ยิ่งอร่อย
คุณยอด ชินสุภัคกุล ผู้บริหาร
website wongnai.com

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปี สำหรับคนเราแล้ว “เรื่องกิน” ยังไงก็คือเรื่องใหญ่เสมอ และจะ ใหญ่มากๆ หากม้ือที่กำลังมาเยือนนี้ คุณยังนึกร้านที่จะปิดมื้อไม่ออก แต่ปัญหาเหล่าน้ี ถูกแก้ไขแล้วด้วยฝีมือของ “Wongnai” หน่ึงในผู้รวบรวมข้อมูลร้านอาหารที่ใหญ่ท่ีสุด เป็นอันดับต้นๆ ของบ้านเรา ทั้งยังขึ้นแท่นกูรูนักรีวิวที่นักชิมท่ัวฟ้าเมืองไทยให้ความไว้ วางใจอีกด้วย ถ้าดูจากข้อมูลร้านอาหารแล้ว นอกเหนือจากคนกรุงเทพฯ ก็มีชาวเชียงใหม่ เนี่ยแหละครับที่เริ่มฝากท้องไว้กับ Wongnai มากขึ้น ซึ่ง XFM คลื่นวิทยุขวัญใจชาวเชียงใหม่ จึงเป็นอีกหน่ึงสถานีที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องอาหารการกินไม่แพ้กัน ดังนั้น ไม่แปลกที่ชาวเอ็กซ์จะอยากแนะนำ Wongnai ให้คุ้นหูคุณผู้ฟังอยู่ทุกช่วงดีเจ เผื่อว่า เขาคนน้ีจะช่วยพาคุณฝ่าฟันกับวิกฤตการณ์ “นึกที่กินไม่ออก” ให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น ข่าวดีคือฉบับน้ี FINE DAE มีโอกาสได้นั่งคุยกับหัวเรือใหญ่อย่างคุณยอด ชินสุภัคกุล แบบส่วนตัวเบาๆ เผื่อว่าคุณจะรู้จักกับเขาและ Wongnai มากขึ้นพร้อมๆ กับเราเช่นกัน
ในเมื่อ “อาหาร” ต้องเล่าด้วยรูปภาพ แต่ทำไม Wongnai ถึงเลือกใช้สื่อวิทยุ
สื่อวิทยุปัจจุบันยังเป็นอีกสื่อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ผู้คนได้ในช่วงเวลาท่ีสื่ออื่นๆ อาจจะ เข้าไม่ถึง เช่น ขณะอยู่นอกบ้าน ขณะขับรถ หรือ เปิดตามพลาซ่าต่างๆ ระหว่างนั้น หากผู้ฟัง ได้ยินชื่อ Wongnai ได้ทราบประโยชน์ของ Wongnai ก็จะเป็นที่รู้จักมากข้ึน กระตุ้น เกิดความจำได้ และส่งผลให้ให้มีคนใช้ Wongnai มากขึ้น แถมเมื่อคลิ้กเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ของ XFM คุณก็สามารถมองหา Wongnai ได้ในทันทีผ่านลิ้งค์ที่จัดทำไว้โดยเฉพาะ ทำนอง เดียวกัน เมื่อคุณคลิ้กมาหาเรา คุณก็สามารถฟังรายการเพลงสดๆ จาก XFM พร้อมกับ มองหาของอร่อยควบคู่กันไปครับผม
ทำไมถึงเลือกลงโฆษณากับ XFM
Wongnai เห็นว่า XFM เป็นคลื่นวิทยุที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของเชียงใหม่ โดยเฉพาะตัวเมืองน้ันถือว่าครอบคลุมได้ดี รวมท้ังพื้นที่ พลาซ่าต่างๆ ด้วย ซึ่งน่าจะเป็น สื่อที่ช่วยทำให้ Wongnai เป็นท่ีรู้จัก และคุ้นเคยได้มากข้ึนครับ
ประทับใจวิธีการทำงานของ XFM ในส่วนไหนบ้าง
XFM เป็นคลื่นวิทยุที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ และเป็นคลื่นของคนรุ่นใหม่ท่ีปรับตัวให้ ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเนื้อหารายการต่างๆ น้ันยังมีคุณภาพเทียบได้ กับคลื่นวิทยุส่วนกลางหรือคลื่นดังๆ ในกรุงเทพฯ ได้อย่างสบาย
หลังจากที่ลงโฆษณากับ XFM เสียงตอบรับในเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง
Wongnai เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง และ XFM ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการกระจายข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของ Wongnai เช่น ทำให้ผู้ที่ยังไม่เคยใช้ได้รู้ว่ามีแอพฯ Wongnai อยู่ หรือคอยช่วยเตือนให้กลุ่มผู้ฟังของ XFM คุ้นเคยกับ Wongnai มากขึ้นด้วย
ฝากอะไรถึงคนที่กำลังฟัง XFM สักนิด
XFM ย่ิงฟัง ยิ่งใช่ “Wongnai” ยิ่งหิว ยิ่งใช้ ดาวน์โหลดสิครับ อย่ารอช้า!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *